Dubbdäck – regler och tips

Dubbdäck

 är en typ av däck är väldigt vanliga att använda på vintern. Det är ett vinterdäck som, förutom att de har ett grövre mönster som vinterdäck alltid har, är försedda med dubbar. Dubbarna är i detta fall små metallpiggar som sticker ut en liten bit från slitytan på däcket. Detta ger däcket ett  grepp när det är blixthalka och is som är överlägset alla andra däcktyper. Så vill du vara på den säkra sidan så bör du välja ett par bra vinterdäck med rejäla dubbar.

Regler för dubbdäck i Sverige

Enligt lagen får man använda dubbdäck mellan 1 oktober och 15 april.
Men det kan göras undantag på det sista datumet. Om man efter den 15 april till exempel ska åka till fjällen eller någon annanstans där det fortfarande är vinterväglag, får man behålla dubbdäcken på till dess man kommer hem. Notera dock att det är upp till polisen att bedömma om det är motiverat med dubbdäck under resan. Så du kan ha otur och möta någon nitisk paragrafryttare. Då är det inte säkert det är speciellt populärt att du kommer med dubbdäck.

Om det efter den 15 april råder vinterväglag på någon del av vägen, får man behålla dubbdäcken till dess att snö, is, snömodd eller frost har försvunnit från vägbanan. Framför allt gäller det boende i de norra delarna av Sverige där det fortfarande råder vinterväglag men även, som nämns ovan, för de bilägare som åker till fjällen över påsk.

Regler för dubbdäck i Norge

Under vintern i Norge så måste du använda vinterdäck, med eller utan dubbar. Dubbdäck får du börja använda 1 november fram till och med 15 april i Norge generellt.
I Nordland, Troms och Finnmark gäller lite andra regler pga klimatet och där får man använda dubbdäck mellan 15 oktober och 1 maj.

Om din bil väger under 3,5 ton och du har tänkt att använda dubbdäck så är det viktigt att du kommer ihåg att du måste ha dubbdäck på alla fyra hjulen. Väger den över 3,5 ton så måste det finnas snökedjor tillgängliga.

I Oslo, Bergen, Stavanger och Trondheim har man beslutat att ta ut en avgift på bilar som kör med dubbdäck i stadens centrala delar. Det är för att man vill begränsa föroreningarna som uppstår vid dubbdäcksanvändning. Den avgifter är på ungefär 30 norska kronor.

Regler för dubbdäck i Tyskland

I de flesta Europeiska länderna är det tillåtet att köra med dubbdäck. Men Tyskland däremot är ett undantag. Om dem upptäcker att du har dubbdäck på din bil när du försöker passera en gränsstation så kommer du att bli nekad tillträdelse och vara tvungen att åka tillbaka och byta till dubbfria däck. Om den tyska polisen å andra sidan upptäcker dig när du kör med dubbdäck på tyska vägar så blir din bil konfiskerad omedelbart och du kommer inte att kunna hämta ut den förrän du har ordnat så nya dubbfria däck kan monteras på. Dessutom kan du räkna med saftiga böter.