Däckförvaring

Nya däck som lagras rätt åldras inte nämnvärt, utan det är först när man börjar använda dem som åldringsprocessen startar. Men även då kan man genom rätt lagring bromsa däckets åldringsprocess. Det kommer du att kunna spara en rejäl slant på jämfört med att ständigt köpa nya däck.

Temperatur
Det första du måste kontrollera är att lagringsutrymmet håller rätt temperatur. Förvaring i ett svalt utrymme, runt 15 grader, påverkar inte gummiprodukter på ett negativt sätt. Men om temperaturen i förvaringsutrymmet överstiger 25 grader så kan gummits egenskaper förändras och det kan förkorta däckens livslängd. Samma sak händer om man förvarar däcken allt för kallt, som för i exempel en bod där temperaturen kommer att understiga 0 grader på vintern.

Ljus
Direkt solljus kommer att åldra dina däck mycket snabbare, så det bör du undvika. Samma sak gäller lampor med hög ultravioletthalt. Det bästa är att förvara däcken på en plats där du vet att det kommer vara mörkt. Starkt ljus kommer nämligen göra så att däcken tappar sin mjukhet och spricker lättare.

Fuktighet
Däcken bör förvaras på torrt utrymme. Eftersom fukt leder galvaniska strömmar mellan balansvikter och fälgytor och kan det snabbt skapa korrosion.

Markera däcken
Du kan markera däckens plats på bilen med en krita så att enkelt kan skifta placeringarna kommande höst för ett jämnare slitage. HF för höger framdäck och VB för vänster bakdäck till exempel.

Olja, bensin, fett och lösningsmedel
Det är viktigt att du förvarar däcken på en plats där du vet att dem är skyddade och inte kommer att komma i kontakt med olja, bensin, fett, lösningsmedel och andra starka kemikalier. En däcksäck kan vara ett bra extra skydd här.

Liggande respektive stående förvaring
Däck som är monterade på fälg ska du förvara antingen liggandes eller upphängda på krokar. Däck som saknar fälg ska du däremot förvara stående, men här är det väldigt viktigt att du kommer ihåg att du måste rotera däcken var fjärde vecka. Annars kommer dem att bli deformerade.

Tvätta däcken
Tvätta däcken innan du lägger in dem för lagring. Använd vatten för att få bort salt, grus och andra avlagringar. Tänk också på att ta bort alla små stenar som kan ha fastnat i mönstret. Annars riskerar du att dem glider ner och förstör däckstommen.

Sänk lufttrycket
Om du kommer att förvara dina däck på fälg så är ett bra tips att sänka lufttrycket ner till 1 bar så att däcket inte påverkas av eventuella temperatursvängningar som kan ske under förvaringstiden.