Copyright

Copyright
Information om copyright och upphovsrätt på internet

 

 

Allt material på www.dackguiden.com är skyddat av svensk lag om upphovsrätt (1960:729)

Det innebär att all kopiering, försäljning, överlåtelse och överföring för komersiella som icke-komersiella ändamål är förbjudet utan tillstånd från www.dackguiden.com
Det inkluderar text, bilder och grafik.

Det här innebär att du utan tillstånd inte får överför material från
dackguiden.com till din egen hemsida/blogg.
Du får inte heller ta kopior på vårt material för att sprida dem.

Korta citat från våra texter får användas med villkor att du länkar till den sidan du har tagit dem ifrån.

 

Vill du använda dig av material från vår sida så går det bra att kontakta oss på info@dackguiden.com

läs mer om upphovsrättslagen

 

 

 

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape